Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

Dana 15.11.2016. poetsko-glazbenim recitalom obilježili smo obljetnicu smrti Tina Ujevića. Učenici su kroz recitaciju, glazbu i scenski prikaz dočarali najbitnije trenutke iz Tinova života – njegovu poeziju, politički angažman, nesretne ljubavi… Još jednom smo se osvjedočili da se radi o jednom od najvećih hrvatskih pjesnika.