Projekt Prevencije nasilja među učenicima doma provodi se kontinuirano, kroz sljedeće module:

1.      Klima i kultura doma

2.      Prevencija nasilja u maloljetničkim vezama

3.      Sigurnost na Internetu i socijalnim mrežama i Cyberbullying (prevencija nasilja na Internetu)

 

Voditeljice projekta su prof. Jelena Mamić i mr.sc. Andreja Marcetić. Nositelji projektnih aktivnosti su učenici – edukatori, a ciljna skupina su učenici doma. Projekt se realizira kroz aktivnosti edukacije učenika - edukatora te rad s učenicima doma u radionicama.

 

Tradicionalno se obilježava i Nacionalni dan borbe  protiv vršnjačkog nasilja – Dan ružičastih majica.