Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

Učenički dom Tina Ujevića utemeljio je Fond za stipendiranje učenika doma. Stipendije se dodjeljuju prema kriterijima Natječaja za dodjelu stipendije Učeničkog doma Tina Ujevića za tekuću školsku godinu.

Navedene aktivnosti koordiniraju Jelena Mamić, prof., Nadica Hanžek, prof., Luca Jurić, prof. i mr.sc. Andreja Marcetić.