Poštovani roditelji,
temeljem mnogobrojnih upita koje dobivamo ovih dana za
plaćanje smještaja i prehrane u učeničkim domovima dužni
smo istaknuti da je vezano za organizaciju rada odgojno-obrazovnih
ustanova Vlada Republike Hrvatske donijela
Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima,
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na
daljinu (Narodne novine, broj 29/2020) te Odluku o izmjeni
Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima,
srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na
daljinu (Narodne novine, broj 3212020).
Sukladno navedenom, učenicima koji za vrijeme obustave
nastave ne koriste usluge učeničkog doma odnosno
podrazumijeva se da imaju opravdani izostanak, neće se
naplaćivati troškovi roditeljskog udjela korištenja usluga.