Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

U sklopu 41. Regionalne domijade Središnje Hrvatske, naši učenici su sudjelovali u dramsko-scenskom,  glazbeno-plesnom i multimedijalnom izrazu. Natjecanje se održalo u Kulturnom centru Travno, a likovna izložba u Hrvatskom školskom muzeju. Čestitamo svim sudionicima i njihovim voditeljima, a posebno učenicima koji  su i ove godine donijeli brojne nagrade učeničkog i stručnog žirija.

Oni su: Eva Pilić i Josip Kolić (1. mjesto stručnog i 1. mjesto učeničkog žirija za glazbeni izraz), Marko Relotić (1. mjesto učeničkog žirija za recitaciju), dramska skupina – Katarina Fofić, Katarina Bilić, Gloria Mataija, Tena Erstić, Simona Spači, Domagoj Kosić, Gabrijel Džambo, Josip Luketić, Josip Tomac (3. mjesto učeničkog žirija za dramski izraz), Nikola Ćulumović i foto/film grupa - Borna Batinić, Petra Begić, (1. I 3. mjesto stručnog i 1. I 2. mjesto učeničkog žirija za videozapis), Lorena Hudinec (1. mjesto stručnog žirija za fotografiju), Petra Begić (3. mjesto učeničkog žirija za fotografiju), Patricija Majcenić i Josipa Novosel (1. mjesto stručnog žirija za instalaciju), Lorena Dravinac (1. mjesto stručnog žirija za keramiku), Nikolina Dobrenić (2. mjesto stručnog i 2. mjesto učeničkog žirija za keramiku), Patricija Majcenić i Josipa Novosel (1. mjesto stručnog i 2. mjesto učeničkog žirija za skulpturu), Anamarija Tečec (2. mjesto stručnog i 1. mjesto učeničkog žirija za skulpturu), Nikolina Dobrenić (3. mjesto stručnog i 3. mjesto učeničkog žirija za skulpturu), Josipa Gajdoš i Mirana Milašinović (3. mjesto stručnog žirija za keramiku), folklorna skupina – Paula Boltek, Valentina Luketić, Ana Novoselac, Ema Milović, Lara Car, Anamarija Jugović, Maja Boltek, Barbara Planinčić, Ana Savnik, Ana Podboj, Ivana Korenić, Nikolina Salaj.