Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

Radionice  „Samopoštovanje“ održana je 28.01.2015. Na radionici se pokušalo odgovoriti  na pitanja koja često učenici postavljaju samima sebi:   „Tko sam ja zapravo?, Što mislim o sebi?,  Mogu li uspostaviti kontrolu nad svojim životom?“ Odgovarajući na ta pitanja stvaramo pojam o sebi  koji  u velikoj mjeri utječe na naš život. Određuje koje ćemo ciljeve pokušati dostići, hoćemo li biti zadovoljni onim što smo učinili  te kako ćemo  rješavati probleme.