Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

Program se realizira kroz projektnu nastavu unutar koje su predviđena 4 modula. U II. o.r. realizirali su se sadržaji I. modula „Kultura doma“ kroz sve odgojne grupe. U narednom periodu planira se realizacija sljedećih modula koji obuhvaćaju sadržaje „Neprimjerene pojavnosti u domu i okolini“, „Prevencija nasilja u različitim okolnostima“ te „Spolno / rodno nasilje i nasilje u vezama“.