Domijada 2015.

Božićna priredba

Maturalna večer

 

Dan doma

U ožujku je prigodno obilježen svjetski dan kazališta izradom plakata o povijesti kazališta i njegovoj društvenoj ulozi danas te odlaskom na kazališnu predstavu Made in Hrvatska u kazalištu Kerempuh.