Dramska radionica angažira učenike u stvaranju i sudjelovanju u književno-umjetničkom radu kroz koji mogu izražavati svoje umjetničke sposobnosti, bogatiti književna znanja i razvijati maštu. Ove školske godine dramska skupina pod vodstvom prof. Ivane Vukšić dobila je novu energiju i kreativan zamah. Obilježili su godišnjicu smrti Tina Ujevića, velikog pjesnika po kojem naš Dom nosi ime, prezentirali božićne običaje i prigodne sadržaje na Božićnoj priredbi, obilježili Valentinovo.  Nastupom na regionalnoj Domijadi u dječjem kazalištu Dubrava oduševili su publiku i žiri te osvojili prvo mjesto u kategoriji scenskog izraza i u kategoriji recitacije. Na smotri državne Domijade u Baškom polju u kategoriji scenske igre osvojili su treće mjesto, a u kategoriji recitacije prvo.