Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.

 

Plan nabave 2020.

Objavljeno 8.1.2020.

Plan nabave 2019. izmijena

Objavljeno 8.1.2020.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2019.

Objavljeno 19.1.2019.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti

 Objavljeno 21.2.2018.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2018.

Objavljeno 12.12.2017.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2017.

Objavljeno 29.11.2016.

Izmjene i dopune plana nabave 2016.

 Objavljeno 29.11.2016.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2016.

Objavljeno 19.1.2016.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014. godini
Objavljeno 20.4.2015.

Izmjena dokumentacije za nabavu prirodnog plina u 2015. godini
Objavljeno 12.02.2015.

Dokumentacija za nabavu prirodnog plina u 2015. godini
Objavljeno 12.02.2015.

Dopuna plana nabave za 2015. godinu.
Objavljeno 29.01.2015.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2015. godini.
Objavljeno 23.01.2015.

Dopuna Plana nabave za 2014.godinu.
Objavljeno: 03.07.2014.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini.
Objavljeno: 14.03.2014.

Izmjene dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave prirodni plin za 2014. godinu.
Objavljeno: 31.01.2014.

Dokumentacija za nadmetanje nabavu prirodnog plina za 2014. godinu.
Objavljeno: 24.01.2014.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2014. godini.
Objavljeno: 20.12.2013.

Treća dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 11.12.2013.

Dokumentacija za nadmetanje nabave stroja za mljevenje i dehidriranje biološkog otpada.
Objavljeno: 20.03.2013.

Druga dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 14.03.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini.
Objavljeno: 15.02.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini.
Objavljeno: 15.02.2013.

Popis sukladno Članku 13.

Prva dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 12.02.2013.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 10.01.2013.