Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se 12.07.2017. od 8,00 do 16,00 sati.

Molbu i prijavnicu za prijam učenika/ca možete preuzeti i s naše WEB-stranice (obrasci za upis) ili iste popunite prilikom dolaska u dom.

 

Prilikom prijave potrebno je donijeti i sljedeće dokumente:

1. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

2.  Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

 

3.  Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

 

4.  Presliku domovnice

 

5. 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

 

6.   Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

 

7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Od 05.05. 2017.)

ABECEDNI POPIS UČENIKA/CA KOJI SU PRIMLJENI NA SMJEŠTAJ U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 13.07.2017.

Upis u dom je 13. srpnja od 8,00 do 16,00 sati. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu od škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat i potpis ravnatelja.

 

 

U dom se prijavilo 72 učenika. Jedna učenica nije primljena zbog nepotpune dokumentacije, tako da je primljen 71 učenik.
 Četiri mjesta su ostala slobodna za učenike koji moraju položiti popravne ispite.
 Nema jesenskog upisnog roka.
Nema jesenskog upisnog roka
 1.      . Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

  2.    Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

  3.    Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

  4.    Presliku domovnice

  5.    1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

  6.    Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

  7.  Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Od 05.05. 2017.)