Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se 12.07.2017. od 8,00 do 16,00 sati.

Molbu i prijavnicu za prijam učenika/ca možete preuzeti i s naše WEB-stranice (obrasci za upis) ili iste popunite prilikom dolaska u dom.

 

Prilikom prijave potrebno je donijeti i sljedeće dokumente:

1. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

2.  Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

 

3.  Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

 

4.  Presliku domovnice

 

5. 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

 

6.   Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

 

7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Od 05.05. 2017.)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 13.07.2017.

Upis u dom je 13. srpnja od 8,00 do 16,00 sati. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu od škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat i potpis ravnatelja.

 

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 14. srpnja 2017.

 

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se osobno od 31.08.2017.. od 8,00 do 16,00 sati.

Objava  konačne ljestvice poretka učenika i upis u dom je 01.09.2017. od 8,00 do 12,00 h. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu od škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat i potpis ravnatelja.

 1.      . Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

  2.    Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

  3.    Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

  4.    Presliku domovnice

  5.    1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

  6.    Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

  7.  Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Od 05.05. 2017.)