Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se 12.07.2018. od 8,00 do 16,00 sati.

Molbu i prijavnicu za prijam učenika/ca možete preuzeti i s naše WEB-stranice (obrasci za upis) ili iste popunite prilikom dolaska u dom.

 

Prilikom prijave potrebno je donijeti i sljedeće dokumente:

1. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

2.  Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

 

3.  Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

 

4.  Presliku domovnice

 

5. 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

 

6.   Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

 

7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. Od 20.06. 2018.)

 

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 12.07.2018.

Upis u dom je 13. i 16. srpnja od 8,00 do 16,00 sati. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o  mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole.

 

 Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 16. srpnja 2018.

Rezultati

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se osobno od 29.08.2018.. od 8,00 do 16,00 sati.

Objava  konačne ljestvice poretka učenika i upis u dom je 30.08.2018. od 8,00 do 12,00 h. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o  mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole

 1.      . Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

  2.    Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

  3.    Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica

  4.    Presliku domovnice

  5.    1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

  6.    Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

  7.  Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. Od 20.06. 2018.)