Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se 08.07.2016. od 8,00 do 16,00 sati.

Molbu i prijavnicu za prijam učenika/ca možete preuzeti i s naše WEB-stranice (obrasci za upis) ili iste popunite prilikom dolaska u dom.

Prilikom prijave potrebno je donijeti i sljedeće dokumente:

1. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda

2. Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu

3. Potvrdu o prebivalištu

4. Presliku domovnice

5. 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

6. Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)

7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017. MZOS-a)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 11.07.2016.   POREDAK

Upis u dom je 12. srpnja od 8,00 do 16,00 sati. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu od škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat i potpis ravnatelja.

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 13. srpnja 2016.

 

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se osobno od 01.09.2016.. od 8,00 do 16,00 sati.

Objava konačne ljestvice poretka učenika i upis u dom je 02.09.2016. od 8,00 do 12,00 h. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu od škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat i potpis ravnatelja.

  1. Preslika svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda
  2. Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu
  3. Potvrda o prebivalištu
  4. Preslika domovnice
  5. 1 fotografija veličine 3x3,5 cm
  6. Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)
  7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017. MZOS-a)