Ljetni upisni rok

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se 12.07.2019. od 8,00 do 18,30 sati.

Molbu i prijavnicu za prijam učenika/ca možete preuzeti i s naše WEB-stranice (obrasci za upis) ili iste popunite prilikom dolaska u dom.

Prilikom prijave potrebno je donijeti i sljedeće dokumente:

  1. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda OŠ, odnosno prethodna četiri (4) razreda ( ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)
  2. Liječničko uvjerenje – potvrda nadležnog liječnika za boravak u domu
  3. Potvrdu o prebivalištu ili osobna iskaznica
  4. Presliku domovnice
  5. 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm
  6. Adresirano pismo (A4) s poštanskom markom (5,00 kn RH; 15,00 kn za druge države)
  7. Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. od 18.06.2019.)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 15.07.2019.   

Primljeni učenici na smještaj u Učenički dom  - popis

Upis u dom je 15. - 16. srpnja od 8,00 do 18,30 sati. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole.

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 19. srpnja 2019.