Projekt Prevencije nasilja među učenicima doma provodi se kontinuirano, kroz sljedeće module: Klima i kultura doma, Prevencija nasilja u maloljetničkim vezama i Sigurnost na Internetu i socijalnim mrežama i Cyberbullying (prevencija nasilja na Internetu). Voditeljice projekta su prof. Jelena Mamić i mr.sc. Andreja Marcetić. Nositelji projektnih aktivnosti su učenici – edukatori, a ciljna skupina su učenici doma. Projekt se realizira kroz aktivnosti edukacije učenika - edukatora te rad s učenicima doma u radionicama. Zadnju srijedu u veljači, tradicionalno se obilježava i Nacionalni dan borbe  protiv vršnjačkog nasilja – Dan ružičastih majica.