U školskoj godini 2020/2021 u I. polugodištu realiziran je program prevencije nasilja pod vodstvom stručnih suradnica Jelene Mamić i Ive Grgić, te odgajateljicama Marijom Ćališ i Evom Salopek Bijelčić.

Nositelji projektnih aktivnosti su učenici – edukatori, a ciljna skupina su učenici doma. Projekt se realizira kroz aktivnosti edukacije učenika - edukatora i rad s učenicima doma u radionicama te izradom plakata obilježavanja značajnih datuma. Tako smo ove godine obilježili Međunarodni dan nenasilja  i dan borbe protiv nasilja nad ženama, kao i Svjetski dan ljubaznosti i Svjetski dan tolerancije. Cilj radionice prevencije nasilničkog ponašanja među učenicima „Ja stvaram klimu i kulturu doma“ je prepoznati vrste nasilja i informirati učenike o osnovnim elementima organizacijske kulture i važnosti unaprjeđenja kulture ustanove.