Učenički dom je odgojno - obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovitim polaznicima srednjih škola Grada Zagreba koji ne žive u mjestu školovanja. U Domu mogu biti smješteni i studenti viših škola i fakulteta ako postoje slobodni kapaciteti i uz uvjete određene Statutom Doma.

Rođen kao Augustin Ujević, školuje se prvo u Imotskome i Makarskoj, a potom u splitskoj klasičnoj gimnaziji. Ondje se priprema za svećeničko zvanje, ali skida habit 1907. i odlazi iz sjemeništa. Drugujući s A. G. Matošem u Zagrebu kao student klasične i hrvatske filologije i filozofije započinje svoje književno djelovanje.