Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2018. godini 

 Plan i program rada Učeničkog doma Tina Ujevića za 2019/2020. godinu

ODLUKA -o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

 

Statut Učeničkog doma 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (29.06.2017.)

POZIV PREDSTAVNICIMA VIJEĆA RODITELJA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI  objava 24.01.2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2020.GODINE objava 30.1.2021. 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.GODINU objava 30.1.2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021. objava 29.12.2020.

Korekcija Financijskog plana za 2020.

FINANCIJSKI PLAN 2020.   objava 20.12.2019.

Obrazloženje Financijskog plana 2020.

 

FINANCIJSKI PLAN 2019.

Obrazloženje Financijskog plana 2019.

Dopuna Financijskog plana 2019.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2019.GODINE objava 1.2.2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.GODINU objava 1.2.2020.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018.GODINE objava 1.2.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018.GODINU objava 1.2.2019.

FINANCIJSKI PLAN 2018.I PROJEKCIJA 2019.-2020.

Korekcija Financijskog plana za 2017.

Obrazloženje Financijskog plana 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2017.GODINE objava 2.2.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.GODINU objava 2.2.2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.GODINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2015.GODINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015.GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2015. I PROJEKCIJA 2016.-2017.

FINANCIJSKI PLAN 2016.I PROJEKCIJA 2017.-2018.

FINANCIJSKI PLAN 2017.I PROJEKCIJA 2018.-2019.

DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

Obrazloženje Financijskog plana

Godišnji plan i program doma 2015-2016

Godišnji plan i program doma 2016-2017

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 2014-15

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 2015-16

Izvješće o upisima u  2016/2017.