Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Objavljeno 20.04.2021.

Plan nabave 2021.

Objavljeno 29.12.2020.

Dopuna plana nabave za 2020. godinu.
Objavljeno 29.12.2020.

 

Plan nabave 2020.

Objavljeno 8.1.2020.

Plan nabave 2019. izmijena

Objavljeno 8.1.2020.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2019.

Objavljeno 19.1.2019.

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti

 Objavljeno 21.2.2018.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2018.

Objavljeno 12.12.2017.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2017.

Objavljeno 29.11.2016.

Izmjene i dopune plana nabave 2016.

 Objavljeno 29.11.2016.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2016.

Objavljeno 19.1.2016.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014. godini
Objavljeno 20.4.2015.

Izmjena dokumentacije za nabavu prirodnog plina u 2015. godini
Objavljeno 12.02.2015.

Dokumentacija za nabavu prirodnog plina u 2015. godini
Objavljeno 12.02.2015.

Dopuna plana nabave za 2015. godinu.
Objavljeno 29.01.2015.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2015. godini.
Objavljeno 23.01.2015.

Dopuna Plana nabave za 2014.godinu.
Objavljeno: 03.07.2014.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini.
Objavljeno: 14.03.2014.

Izmjene dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave prirodni plin za 2014. godinu.
Objavljeno: 31.01.2014.

Dokumentacija za nadmetanje nabavu prirodnog plina za 2014. godinu.
Objavljeno: 24.01.2014.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2014. godini.
Objavljeno: 20.12.2013.

Treća dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 11.12.2013.

Dokumentacija za nadmetanje nabave stroja za mljevenje i dehidriranje biološkog otpada.
Objavljeno: 20.03.2013.

Druga dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 14.03.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. godini.
Objavljeno: 15.02.2013.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini.
Objavljeno: 15.02.2013.

Popis sukladno Članku 13.

Prva dopuna plana nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 12.02.2013.

Plan nabave roba, usluga i radova u 2013. godini.
Objavljeno: 10.01.2013.