Jesenski upisni rok

Ukoliko bude slobodnih mjesta za jesenski upisni rok objavit ćemo na našoj mrežnoj stranici.

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se osobno od 28.08.2020. od 8,00 do 16,00 sati.

Objava  konačne ljestvice poretka učenika i upis u dom je 1.9.2020. od 8,00 do 12,00 h. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole.